Foto: POMMEREL Live-Marketing.

Kwaliteit van leven en ervaring – onze samenleving wordt gevormd door mensen en cultuur die gericht zijn op duurzaamheid tussen generaties

Een leefbare stad wordt gekenmerkt door verschillende factoren die van invloed zijn op het algemene welzijn en de tevredenheid van de mensen die er wonen:

Een goede infrastructuur, een diverse economie met goede kansen op werk en onderwijs, voldoende beschikbaarheid van betaalbare en kwalitatief goede woningen, een uitgebreid cultureel aanbod, voldoende vrijetijds- en recreatiemogelijkheden en een goede milieukwaliteit en veiligheid.

Zogenaamde wijken genieten een grote populariteit en worden het moderne dorp van weleer genoemd (bron: https://www.bfw-newsroom.de/wp-content/uploads/2022/06/Quartierstudie-2022-DC-Developments-komprimiert.pdf). Het concept erachter: een diversiteit aan bewoners, sociale saamhorigheid, bereikbaarheid op loopafstand, een samenhangende kringloop van streekproducten en rust en natuur.

Uit de Quartier Study 2022 blijkt dat de stad Berlijn op de eerste plaats staat, gevolgd door Düsseldorf en Frankfurt am Main in de top acht van steden in Duitsland. De anonimiteit van de grote stad was gisteren. Vandaag overheerst het verlangen naar gemeenschap en een marktplaats midden in de actie, zoals vroeger. Het aanbod voor meerdere generaties is ook erg populair. Om je prettig te voelen, vooral in openbare ruimtes, moet het klimaat natuurlijk goed zijn. In veel steden zijn schaduwrijke plekken en plekken om af te koelen zeldzaam en gemeenschappelijke plekken om elkaar te ontmoeten en te verblijven worden dan vermeden.

 

“Weense schaduw” bevordert sociale saamhorigheid

De effecten van de opwarming van de aarde zijn duidelijk merkbaar, de temperaturen stijgen. Met schaduwelementen die passen in het stadsbeeld zorgen koele en schaduwrijke plekken ervoor dat het zelfs op zeer warme dagen aantrekkelijk is om naar een ontmoetingsplek te gaan en bevorderen ze de sociale saamhorigheid (bron: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/architektur/oeffentlicher-raum/wiener-schatten.html).

Harmonie en een prettige sfeer vormen de basis voor sociale cohesie en bevorderen een gevoel van solidariteit. Dit maakt de samenleving als geheel stabieler, vreedzamer, rechtvaardiger en onze democratie veerkrachtiger! Maar wat maakt een stad bijzonder harmonieus en dus leefbaarder dan andere steden? Hoe kunnen met name bedrijven proactief werken voor hun stad en regio, ver buiten de bedrijfsomgeving, om deze aantrekkelijker te maken voor bijvoorbeeld geschoolde werknemers en jonge gezinnen?

Nog steeds een uitdaging: het tekort aan werknemers

Het tekort aan arbeidskrachten blijft in veel sectoren en regio’s een actueel probleem. Er zijn meer vacatures dan gekwalificeerde sollicitanten, wat leidt tot knelpunten en uitdagingen. Om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken, zijn een grotere aantrekkelijkheid van de werkplek, flexibele werkmodellen en de bevordering van **integratie tussen werk en privéleven en investeringen in onderwijs en opleiding essentieel.

Werkgevers kunnen echter veel verder gaan dan hun bedrijfsomgeving door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van hun stad om deze aantrekkelijker te maken voor geschoolde werknemers en jonge professionals. In samenwerking met bijvoorbeeld bedrijfsontwikkeling, de districten, gemeenten en toerisme moet de vraag worden gesteld “Hoe kunnen we onze regio, stad, dorp nog aantrekkelijker maken en hoe kunnen we een professioneel partnerbureau dat gespecialiseerd is in inhoud en ervaringscommunicatie aan boord krijgen voor een cool idee, concept, planning en implementatie van mogelijke maatregelen en campagnes?

Klassieke sponsoring vs. waardegericht partnerschap

Bedrijven moeten zich herbezinnen! Weg met de klassieke sponsoring en het doel van pure economische groei. Het doel moet een waardegericht partnerschap zijn om de eigen bedrijfswaarden waar te maken, het vertrouwen en de loyaliteit van klanten te versterken en de relatie met de maatschappij te verbeteren. Door dit soort samenwerking kunnen bedrijven een mogelijke bijdrage leveren aan ons samenleven en kunnen ze specifiek sociale, ecologische of ethische uitdagingen aangaan om duurzame veranderingen teweeg te brengen en het culturele en sociale leven in de stad te verrijken. Een waardegericht partnerschap dat wordt gekenmerkt door een doelgerichtheid bevordert beide partijen op de lange termijn!

Zo loont de samenwerking met de wijk, de stad, de gemeente of andere organisaties, instellingen of bedrijven op de regionale of gemeentelijke ontwikkelingsprocessen om een gemeenschappelijke communicatieruimte te ontwikkelen en een veerkrachtige saamhorigheid te implementeren.

Revitalisering van de binnenstad voor meer ruimte voor beleving, communicatie en integratie: ik voel me goed.

Een levendige binnenstad trekt zowel inwoners als toeristen aan. Winkels, bedrijven en restaurants profiteren van een grotere toestroom van klanten, wat een positief effect heeft op de economie, maar bovenal het algehele gevoel van welzijn in de stad merkbaar vergroot.

Er worden plekken gecreëerd voor mensen met verschillende achtergronden en interesses, waardoor gemeenschappen ontstaan. Culturele en sportevenementen zoals concerten, festivals of tentoonstellingen bieden blijvende ervaringen die mensen met elkaar verbinden.

Helaas zijn fondsen voor culturele en sportieve doeleinden vaak schaars, daarom is dit ook een kans voor bedrijven om de gemeentelijke culturele en sportieve scène te ondersteunen en eraan deel te nemen door middel van een waardegericht partnerschap!

Leegstand zien als een kans – ongebruikelijke ideeën gebruiken om wijken klaar te maken voor de toekomst

Het stadsbeeld kampt met leegstand en sloop wordt vaak (voorlopig) als oplossing gezien, maar dat hoeft niet zo te zijn! Met behulp van innovatieve ideeën en de ontwikkeling van gerichte gebruiksconcepten krijgen leegstaande ruimtes een tweede kans, worden ze onderdeel van de geschiedenis en kunnen ze publiekstrekkers worden.

Ook het openen van zogenaamde pop-up stores verklaart de oorlog aan leegstand. Dit is een gerichte maatregel om het stadscentrum nieuw leven in te blazen door middel van individuele en speciale winkelconcepten en de mogelijkheid om potentiële winkeliers, maar bijvoorbeeld ook kunstenaars of creatieve ambachtslieden de kans te geven hun eigen winkel te openen.

De stad Wittlich in Rijnland-Palts lanceerde in 2016 het ALWIN-project (Active Vacancy Management Wittlich City Centre), een gemeenschapsinitiatief, en stimuleert sindsdien innovatieve en duurzame winkelconcepten uit verschillende sectoren zoals detailhandel, ambachten, creatieve industrie en gastronomie. Het project ondersteunt jonge ondernemers die met behulp van goedkope winkelruimtes naam kunnen maken op de markt en heeft zo de leegstand merkbaar teruggebracht van ongeveer 13 procent naar iets meer dan 2 procent (Bron: Succesvol tegen leegstand in Wittlich. Gemeenschapsinitiatief alwin revitaliseert stadscentrum).

 

*Foto: POMMEREL Live-Marketing. Serie evenementen voor de reclamevereniging Herbartgang in Oldenburg met als doel de Herbartgang interessant te maken en voorbijgangers te interesseren voor winkelmogelijkheden en meer verkeer naar deze kleine straat te trekken.

**Integratie van werk en privéleven betekent een flexibele en levendige combinatie van werk en privéleven.

 

­Ja, ik wil …

Wil je ook inspireren?
Graag. Geef ons een belletje!

+49 4406 / 95 75 00

Of we nemen contact met u op:

Voor een optimale weergave moet u uw toestel draaien.